De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan het innovatief vermogen van Nederland. Vaak in nauwe samenwerking met andere sectoren versterkt zij het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Daarnaast levert zij een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Steeds scherpere internationale concurrentie en toenemende digitalisering maken dat innovatie en onderscheidend vermogen in de toekomst nog belangrijker worden. De creatieve industrie kenmerkt zich door een groot vermogen om out of the box te denken, door het centraal stellen van de gebruiker, een toekomstgerichte mindset en snelle adaptatie van nieuwe technologische mogelijkheden. Dit vertaalt zich niet alleen maar in innovatieve producten en diensten, maar ook in vernieuwende bedrijfsvormen en verdienmodellen.

De bijdrage van de creatieve industrie aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen samen met andere sectoren is zodanig groot dat dit alweer het vijfde Crossover Works boekje is. Ik zal eerlijk bekennen dat ik zelf de term cross-over liever niet in de mond neem; ik noem het eerder bijzondere samenwerkingen. Die zijn gelukkig niet voorbehouden aan de creatieve industrie, maar deze sector is er wel bijzonder goed in. De bijdrage die ontwerpers kunnen leveren aan Smart Industry of de samenwerking tussen de dancesector en innovatieve start-ups in het project Open-House zijn voorbeelden die aansluiten op de projecten in dit boekje en waar wij als ministerie van Economische Zaken direct bij betrokken zijn.

Dit vijfde deel uit deze reeks laat wederom mooie cross-sectorale projecten zien op allerlei vlakken, waaruit prachtige innovaties voortkomen. Een tastbaar bewijs dat de creatieve industrie terecht een topsector is!

Bertholt Leeftink
Directeur-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie

CrossoverWorks_5_NE.pdf (461 downloads)