Nederland kent een dynamische wereld van bedrijven die steeds vaker buiten de eigen specifieke sector aan de slag gaan. Zo ontstaan er nieuwe combinaties tussen bedrijven uit verschillende sectoren die we ‘crossovers’ noemen. Die hebben de potentie om hele innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. En dat levert veel maatschappelijke winst op omdat het de weg opent naar het vinden van oplossingen voor problemen waar de samenleving mee worstelt.

De creatieve sector is de topsector die er bij uitstek in slaagt om vruchtbare crossovers tot stand te brengen. Ontwerpers blijken als geen ander in staat om samen met andere disciplines nieuwe initiatieven te ontwikkelen en daar draagvlak voor te creëren. Er zijn al drie boekjes gepubliceerd met mooie voorbeelden van waartoe dat kan leiden.

Dit vierde boekje is iets nieuws: een special over bijzondere samenwerkingen tussen de creatieve industrie en de zorg. Het bevorderen van gezond en actief ouder worden is immers een grote actuele maatschappelijke uitdaging. De bevolking vergrijst en de klassieke verzorgingsstaat is verleden tijd. Dat vraagt om oplossingen waarbij mensen minder afhankelijk zijn van professionele zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en waarbij slimme hulpmiddelen ook helpen bij het volgen van een gezonde levensstijl.

Hoe kan de ontwerpsector een bijdrage leveren aan dat streven? Dit boekje laat een hele reeks geslaagde cases zien van innovaties waarbij de creatieve sector een grote rol speelt. Gezamenlijke oplossingen voor zelfhulp en preventie, voor hulpbehoevenden en verzorgers in de thuis- en mantelzorg, voor cliënten en hulpverleners in verpleeghuizen en voor patiënten en de medische staf in ziekenhuizen. Zoals games die kinderen van een angststoornis kunnen afhelpen, online platforms en smart pleisters om patiënten thuis te kunnen monitoren, interactieve tafels en banken voor mensen met dementie en apps die chirurgen beter later presteren.

Stuk voor stuk het resultaat van onconventioneel denken van ontwerpers, techneuten, wetenschappers en zorgprofessionals die elkaar op het goede moment hebben gevonden en die daarmee ook nieuwe businesskansen hebben gecreëerd. Met dit boekje willen clicknl, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, de Federatie Dutch Creative Industries, de Kamer van Koophandel en de Dutch Creative Council ervoor zorgen dat deze partijen elkaar nog beter weten te vinden.

Linde Gonggrijp
Directeur clicknl

DCI_CrossoverWorks-4_NE.pdf (572 downloads)