Ze verhouden zich als schering en inslag. De topsectoren in de economie en de jongste loot aan de stam: de creatieve industrie. De topsectoren zijn de schering en de creatieve industrie is de inslag. De inslag is de draad die de sectoren verbindt en zo onderscheid creeert en waarde toevoegt. Want design georienteerde bedrijven maken significant meer winst dan bedrijven die dat niet doen: al met al creeert de creatieve industrie een toegevoegde waarde van 18 miljard.

Betekent dit dat de creatieve industrie op zichzelf niet veel voorstelt? Nee, want met een substantiele omzet van bijna 8 miljard* en veel hoogwaardige werkgelegenheid groeit de sector in omvang en betekenis.

Bij ondernemen gaat het, in de woorden van Schumpeter, om nieuwe combinaties. Ondernemen is een creatieve uiting, het vergt visie en durf. Ondernemers en creatieven zijn aan elkaar verwant. En dat blijkt bij cross-overs als zij elkaar ontmoeten en nieuwe combinaties creeren. Onverwachte combinaties.

Syntens, picnic, clicknl, Federatie Dutch Creative Industries en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie scheppen contexten waarin ondernemers nieuwe mogelijkheden kunnen vinden. Zij geven gelegenheid en stimuleren vernieuwing. Want in de randen van de economie ligt de kern van wat komen gaat. Bij vernieuwing is terzijde terzake. Dat maakt ogenschijnlijk kleine initiatieven de moeite waard. Een onderneming starten is maar een klein deel van de inspanning. Daarna komt het op doorzetten aan. Doorzetten is cruciaal.

Dan kun je vrienden gebruiken en heb je baat bij kennis en een goed ondernemingsklimaat. Dit boekje staat bol van de kansrijke initiatieven. We hadden het gemakkelijk twee keer zo dik kunnen maken. We weten natuurlijk niet zeker of alle genoemde innovatieve producten, diensten en concepten het blijvend zullen gaan maken in de toekomst. Maar we hebben een zeer sterk vermoeden dat in dit boekje cases staan waaraan we zullen terugdenken als ze omvangrijk zijn en ‘niet meer weg te denken’.

Dan kunt u straks als lezer zeggen dat u ze al kende toen niemand er nog van had gehoord.

Harry Starren
Voorzitter Federatie Dutch Creative Industries

DCI_Crossoverworks_1_NL.pdf (816 downloads)