Page 2 of 2

Crossover Works #2

Het is moeilijk voor te stellen, maar drie jaar geleden spraken we nauwelijks over de creatieve industrie als sector. Dat is gelukkig veranderd onder invloed van een mondiaal…

Crossover Works #1

Ze verhouden zich als schering en inslag. De topsectoren in de economie en de jongste loot aan de stam: de creatieve industrie. De topsectoren zijn de schering en…

Crossover Works #5

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan het innovatief vermogen van Nederland. Vaak in nauwe samenwerking met andere sectoren versterkt zij het concurrentievermogen van de Nederlandse economie….