Het is moeilijk voor te stellen, maar drie jaar geleden spraken we nauwelijks over de creatieve industrie als sector. Dat is gelukkig veranderd onder invloed van een mondiaal groeiende bewustwording van de kracht ervan. De beslissing van het ministerie van Economische Zaken om de creatieve industrie aan te wijzen als topsector, bevestigt en versterkt die kracht. En daar mogen we best trots op zijn.

Een van de intenties van het topsectorenbeleid is om hefboomeffecten te creëren door middel van cross-overs tussen de verschillende sectoren. Zeker, een deel van de creatieve industrie opereert autonoom. Creatieven bedenken producten of diensten, variërend van interieurproducten tot fashion, en brengen die naar de markt. Dit is vergelijkbaar met hoe het in andere sectoren werkt. Zo verkoopt Shell benzine en Friesland Campina zuivel. Maar het overgrote deel van de creatieve industrie werkt vooral voor andere sectoren en niet voor eindgebruikers. Waar cross-overs binnen veel andere sectoren nog als een ongewone uitdaging worden gezien, zijn ze binnen de creatieve industrie eerder regel. Bij de overheid wordt vaak gesproken over de ‘gouden’ driehoek: overheid, wetenschap, creatieve sector. Maar het is in dit model logischer om het te hebben over een ‘tetraëder’, waarbij bedrijven en maatschappelijke instellingen de vierde speler zijn en de figuur compleet maken.

Cross-overs zijn voor de creatieve industrie eigenlijk zo vanzelfsprekend dat we vergeten om dat uit te leggen en te illustreren. Vandaar deel 2 van Crossover Works, waarbij we nieuwe best practices hebben gezocht, die daadwerkelijk zijn gerealiseerd – met buitengewoon effect. Zo is de Fairphone een onverschrokken game changer onder de smartphones en heeft een ontwerper een multifunctionele oplossing gevonden voor de wateroverlast in steden. En als je stemmen in je hoofd hoort, dan lijkt de Temstem-app soms effectiever te zijn dan relatief dure therapieën. Het is opvallend om te zien dat bij het vinden van dergelijke oplossingen een combinatie van onconventioneel denken, vakkennis en verantwoordelijkheidsgevoel een cruciale rol speelt. Hierin weet de creatieve sector zich steeds meer te onderscheiden. En ook dat is iets om trots op te zijn.

Jeroen van Erp
Topteam Creatieve Industrie

DCI_Crossoverworks_2_NL.pdf (597 downloads)