Category: Nederlands

Disclaimer

Alle titels zijn via de boekhandel verkrijgbaar en via de deze site te downloaden. Voor promotionele doeleinden kunnen de publicaties op verzoek door de uitgever ter beschikking worden…

Crossover Works #4

Nederland kent een dynamische wereld van bedrijven die steeds vaker buiten de eigen specifieke sector aan de slag gaan. Zo ontstaan er nieuwe combinaties tussen bedrijven uit verschillende…

Crossover Works #3

Cross-overs, wat zijn dat? Hier een derde boekje dat voorbeelden toont van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en andere economische topsectoren. Meedenken, dwarsdenken of gezond tegendenken, daar…

Crossover Works #2

Het is moeilijk voor te stellen, maar drie jaar geleden spraken we nauwelijks over de creatieve industrie als sector. Dat is gelukkig veranderd onder invloed van een mondiaal…

Crossover Works #1

Ze verhouden zich als schering en inslag. De topsectoren in de economie en de jongste loot aan de stam: de creatieve industrie. De topsectoren zijn de schering en…

Crossover Works #5

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan het innovatief vermogen van Nederland. Vaak in nauwe samenwerking met andere sectoren versterkt zij het concurrentievermogen van de Nederlandse economie….