Disclaimer

Alle titels zijn via de boekhandel verkrijgbaar en via de deze site te downloaden. Voor promotionele doeleinden kunnen de publicaties op verzoek door de uitgever ter beschikking worden…

Crossover Works #5 DE

Die Kreativindustrie leistet wichtige Beiträge zur innovativen Kraft der Niederlande. Oft in enger Zusammenarbeit mit anderen Sektoren verstärkt die Kreativindustrie die Konkurrenzfähigkeit der niederländischen Wirtschaft und trägt entscheidend…

Crossover Works #4 DE

In den Niederlanden gibt es ein dynamisches Unternehmensumfeld, in dem Unternehmen immer öfter auch außerhalb ihres spezifischen Sektors aktiv werden. So entstehen ‘Crossovers’, neue Kombinationen von Unternehmen aus…

Crossover Works #3 DE

Crossovers, was ist das? Diese dritte Broschüre zeigt wieder Beispiele von besonderen Zusammenarbeitsprojekten zwischen der Kreativwirtschaft und anderen Spitzensektoren der Wirtschaft. Mitdenken, Querdenken oder gesundes Andersdenken, darin sind…

Crossover Works #5 EN

The creative industries are a major contributor to the innovative capacity of the Netherlands. Often in close collaboration with other sectors, they strengthen the competitiveness of the Dutch…

Crossover Works #4 EN

The Netherlands has a dynamic range of companies that are increasingly starting to work outside their own specific sectors. This creates new combinations between businesses from a variety…

Crossover Works #3 EN

Unlikely combinations What are crossovers, exactly? This is the third book that shows examples of unique collaborative projects between the creative industries and other key economic sectors. Designers…

Crossover Works #2 EN

Extraordinary lever effects It is difficult to imagine, but there was hardly any mention of the creative industry as a sector three years ago. Luckily that has changed…

Crossover Works #4

Nederland kent een dynamische wereld van bedrijven die steeds vaker buiten de eigen specifieke sector aan de slag gaan. Zo ontstaan er nieuwe combinaties tussen bedrijven uit verschillende…

Crossover Works #3

Cross-overs, wat zijn dat? Hier een derde boekje dat voorbeelden toont van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en andere economische topsectoren. Meedenken, dwarsdenken of gezond tegendenken, daar…